1. Betaling en herroepingsrecht

1.1 Deze clausule is van toepassing op alle kosten en lasten verschuldigd door de koper op grond van een verkoop op Car Market, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de facturen en betalingen met betrekking tot de verkoop op Car-Market.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de kosten, lasten en bedragen vermeld op de site Car-Market en in de Algemene Voorwaarden in euro en zonder toepasselijke taksen.

1.3 De koper erkent en aanvaardt dat de facturatie zal gebeuren via e-facturen of papieren facturen. De koper erkent en aanvaardt dat de koper aan alle toepasselijke juridische verplichtingen moet voldoen met betrekking tot de ontvangst en de opslag van de e-facturen of papieren facturen.

De koper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Car-Market aan de koper administratieve douanekosten van vijftien euro (15 EUR) zal aanrekenen voor elke e-factuur of papieren factuur die wordt verstuurd naar de koper die buiten de Europese Unie woont en dat dit bedrag zal worden toegevoegd aan elke factuur.

De koper is verplicht om de wetten op de btw na te leven, dit wil zeggen dat een professionele koper in een ander land binnen de Eurozone aan Car-Market een geldig vennootschapsregister moet voorleggen, een bankoverschrijving moet uitvoeren en een CMR moet voorleggen indien het voertuig onderworpen aan de btw naar een ander land binnen de EU gebracht zal worden.

Indien de koper zijn facturatievoorkeuren wil wijzigen na de eerste verkoop op Car-Market, kan de koper contact opnemen met Car-Market voor alle wijzigingen hieromtrent.

1.4 Na een termijn van twee (2) weken volgens het herroepingsrecht van de Europese Unie op online en telefonische verkoop wordt de verkoop geacht onrechtvaardig geannuleerd te zijn door de koper.

Om zijn herroepingsrecht te doen gelden, moet de koper ons op de hoogte brengen van zijn beslissing tot herroeping van dit contract door een e-mail te sturen naar het volgende adres: okazauto@skynet.be of via aangetekend schrijven naar Car-market Rue du Polissou 19, 5590 Achêne.

*Belangrijk: Worden beschouwd als consumenten, alle natuurlijke of rechtspersonen die handelen binnen een domein dat geen verband houdt met een commerciële of professionele activiteit. Professionele klanten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

1.5 Indien naar de koper verstuurde bedragen niet betaald worden, heeft Car-Market het recht om alle andere verkopen, voertuigen of documenten van voertuigen in zijn bezit, zonder voorafgaande kennisgeving, te blokkeren om het onbetaalde bedrag te compenseren. Het geblokkeerde bedrag of voertuig zal niet beperkt zijn tot dezelfde transacties, maar zal uitgebreid worden naar alle lopende transacties tussen Car-Market en de koper.
Veuillez compléter le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter d'un achat