sur Google

Une question ? +32 478 13 85 33

Bescherming van gegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese wetgeving betreffende de akkoorden over de verordening inzake gegevensbescherming. Dit document heeft tot doel om u te informeren over de aard, de omvang, het doel van de inzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt deze informatie op elk ogenblik inkijken op onze website.
  Overdracht van de informatie en registratie van de gegevens voor interne en statistische doeleinden  
 Door toegang te verkrijgen tot onze site zal uw internetbrowser, om technische redenen, automatisch gegevens doorsturen naar onze internetserver. Deze gegevens omvatten met name de datum en het tijdstip van toegang, de URL van de website, de bekeken pagina, de hoeveelheid doorgestuurde gegevens, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem en uw IP-adres. Deze gegevens worden apart bewaard van de andere gegevens die u ons bezorgt tijdens de schatting van uw voertuig. Aan de hand van deze gegevens kunnen geen specifieke personen geïdentificeerd worden. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en dan gewist.
  Permanente gegevens  
 In het kader van een contractuele relatie tussen u en CAR-MARKET, verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten (“permanente gegevens”). In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij, geval per geval, informatie over de permanente gegevens verspreiden indien dit vereist is in het kader van een strafrechtelijke vervolging, de uitvoering van de wettelijke acties door autoriteiten voor de bescherming van de Grondwet of contraspionagediensten of door de toepassing van de intellectuele-eigendomsrechten.
  Gebruiksgegevens  
 In het kader van het gebruik van onze diensten verzamelen en gebruiken wij de bekendgemaakte gegevens en met name persoonsgegevens (“gebruiksgegevens”). Deze gegevens omvatten met name informatie die betrekking heeft op uw identiteit en inlichtingen over het begin, het einde en het gebruik van onze diensten. U hebt het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. We kunnen gebruikersprofielen aanmaken door gebruik te maken van pseudoniemen en dit voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of voor een nieuwe configuratie van onze dienst. We verbinden ons ertoe om een gebruikersprofiel niet te koppelen aan de persoonsgegevens van het individu dat dit pseudoniem aanneemt. In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij, geval per geval, informatie over de permanente gegevens verspreiden voor zover dit vereist is door de behoeften van een strafrechtelijke vervolging, de uitvoering van de wettelijke acties door autoriteiten voor de bescherming van de Grondwet of contraspionagediensten of door de toepassing van de intellectuele-eigendomsrechten.
  Cookies  
 Om de functies van onze diensten op internet uit te breiden en deze gebruiksvriendelijker te maken, hanteren wij “cookies”. Vanwege deze “cookies” kunnen er gegevens opgeslagen worden op uw computer als u naar onze website surft. U kunt verhinderen dat er “cookies” worden opgeslagen op uw computer door gebruik te maken van de bijpassende instellingen in uw webbrowser. Door deze instellingen kunnen bepaalde functionaliteiten van onze diensten echter minder goed werken.
  Toegangsrecht  
 Als gebruiker van onze internetdiensten hebt u het recht om inlichtingen te vragen over de gegevens die onder uw naam of onder uw pseudoniem geregistreerd worden. Op uw verzoek kunnen wij u deze inlichtingen elektronisch toesturen.
  Google Analytics  
 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies“, tekstgegevens, die opgeslagen worden op uw computer en aan de hand waarvan we uw gebruik van de website kunnen analyseren. De gegevens die door de “cookies” gegenereerd worden over uw gebruik van de website worden gewoonlijk doorgestuurd naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Als de functie om het IP-adres te verbergen geactiveerd is op onze website, zal uw IP-adres echter toch, binnen de lidstaten van de Europese Unie en in de andere lidstaten die het akkoord over de Europese Economische Ruimte onderschreven hebben, vooraf niet-identificeerbaar gemaakt worden door Google. In bepaalde uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server in de VS gestuurd worden waar dit dan niet-identificeerbaar wordt gemaakt. Google zal deze gegevens gebruiken (i) voor statistische doeleinden over uw gebruik van onze website, (ii) om ons verslagen te bezorgen over het aantal bezoekers en activiteiten op onze website en (iii) om ons andere aanwijzingen te geven over het gebruik van onze website en het internet. Uw IP-adres, dat door uw browser wordt doorgestuurd in het kader van de functies van Google Analytics, zal in geen geval gekoppeld worden aan andere gegevens van Google. U kunt verhinderen dat er “cookies” worden opgeslagen door gebruik te maken van de bijpassende instellingen in uw webbrowser. Toch willen we u laten weten dat u in dit geval niet alle functies op onze website zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens gegenereerd door het “cookie” over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) geregistreerd worden en dat deze gegevens door Google verwerkt worden. Dit doet u door de browserplug-in te downloaden en te installeren via deze link: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl].